Çarşamba , Kasım 14 2018
Home / Dinimiz İslam / Tesfir, Tercüme, Meal Nedir Anlamları

Tesfir, Tercüme, Meal Nedir Anlamları

Tesfir; Kuran ayetlerinin, İslam bilginleri tarafından geniş bir şekilde açıklanmasıdır.

Kuranı Kerim tüm insanlar için indirilmiştir. Onda yer alan bilgiler, yani emirler, yasaklar ve öğütler evrensel olduğu için bütün dünya insanlarının onu anlamaya ihtiyaçları vardır. Fakat Kuran Arapça olduğundan Arapçayı bilmeyenlerin Kuranı okuyup anlayabilmeleri için onun ayetleri çeşitli dillerde açıklanmıştır.

Kuranı Kerim ilk tesfir eden, yani onu ilk defa açıklayıp yorumlayan Peygamber efendimizdir. Kuranı Kerimi en iyi ve en doğru şekilde anlayan Peygamberimiz hem kendisi gerekli görüldüğünde hem de sahabilerin sorularına cevap olarak zaman zaman Kuranın tesfirini yapmıştır. Sahabiler ve sonraki devirlerde yaşayan Müslümanlar da Kuranı Kerimi tesfir etmişlerdir.

Tercüme; Bir sözü başka bir dilde aynen ya da eş anlamlı bir kelime ile ifade etmektir. Kuranı Kerim’in tercümesi ise ayetlerin anlamlarını bir başka dilde açık ve anlaşılır bir şekilde ifade etmektir.

Tercüme Resmi
Tercüme Resmi

 

Kuranı kerim, pek çok dilde tercüme edilmiştir. Ancak bu tercümeler ayetlerin anlamlarını tam olarak açıklamayabilir. Kıranı daha iyi anlamak ve hataya düşmemek için tercümesini, tesfiriyle birlikte okumak gerekir.

Meal; Meal ayetlerin anlamlarını aslına yakın bir şekilde ifade etmektir. Ülkemizdeki Kuran tercümeleri birer meal halindedir.

About Admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir