Cumartesi , Kasım 17 2018
Home / Dinimiz İslam

Dinimiz İslam

Dinimiz İslam ile ilgili öğütler

Edep ve Haya

Edep; insanın terbiyeli olması, haddini aşmaması, hem Yüce Allah’a hemde insanlara karşı saygılı davranmasıdır. Hepimizi yoktan var eden, bize sonsuz nimetler veren Allah’a karşı edepli olmalıyız. Yüce Allah’a karşı edepli olmamız demek, onu sevmemiz ve emirlerin yerine getirip yasaklarından kaçınmamız demektir. Peygamberimize, onun arkadaşları olan sahabelere; dinimiz vatanımız ve milletimiz …

Devamını Oku

Alçak Gönüllülük ve Hoşgörü

Alçak gönüllülük; kimseyi küçümsememek, büyüklük etmemek ve kimseyi hor görmemektir. Alçak gönüllü insan; namuslu, sözlerinde tutarlı, göründüğü gibi olan ve olduğu gibi görünen insandır. Bu insan, kendi kişilik ve vakarını koruduğu gibi başkalarına karşı da saygılı olur. İnsanlar arasında ayrım yapmaz. Alçak gönüllü insan, konumu ne olursa olsun, herkesin insanlık şeref …

Devamını Oku

Türklerin Müslüman Olması

Türklerin Müslüman Olması. Evrensel bir din olan İslamiyet, Peygamberimizin sağlığında, Arap yarımadasında yaşayan insanların çoğunluğu tarafından kabul edilmişti. Hz. Ömer zamanında daha da yayılan İslam dini, Türk sınırlarına kadar ulaştı. Türklerin Müslüman Araplarla ilişkileri, Müslümanların 642de yapılan Nihavend Savaşından sonra İran’ı almalarıyla başladı. Emeviler zamanında Müslümanlarla daha sık karşılaşan ve zaman …

Devamını Oku

Ahıret Gününe İnanmak

Yaratılmış olan varlıkların hiçbiri ölümsüz değildir. Bu nedenle her varlık, Allah’ın kendileri için belirlediği zaman geldiğinde bu alemden ayrılmaktadır. Evren de kıyametin kopmasıyla ortadan kalkacak ve yeni bir alem kurulacaktır. Kurulacak olan bu sonsuz aleme, yani ahirete inanmak imanın esaslarındandır. Kuranı Kerimdeki pek çok ayette ahirete iman Yüce Allah’a imanla …

Devamını Oku

Cesaret ve şecaat

Cesaret insanın güç yada tehlikeli bir işe girişirken kendisinde bulunduğu güven ve yürekliliktir.  Şecaat ise, din, vatan, millet ve namus uğrunda mücadeleye atılıp fedakarlık göstermektir. Cesaret ve şecaat gerektiği yerde ve gerektiği zaman gösterilmelidir. Cesaret ve şecaat gereksiz yer ve zamanda yada sırf gösteriş amacıyla olmamalıdır. Cesaret ve şecaat sahibi olmak, hem fert …

Devamını Oku

Tevekkül Etmek

Tevekkül; bir işte başarıya ulaşmak için gerekli tüm çalışmaları yaptıktan sonra Yüce Allah’a güvenip dayanarak işin sonucunu ona bırakmaktır. İnsanın, bir şeyin meydana gelmesi için yapılması gereken işleri yapmadan yani sebepleri yerine getirmeden işi Allah’a bırakması tevekkül değildir. Dinimiz, böyle bir anlayışı reddetmiştir. Yüce Allah’ın ‘Bilsin ki insan için kendi çalışmasından …

Devamını Oku

Tesfir, Tercüme, Meal Nedir Anlamları

Tesfir; Kuran ayetlerinin, İslam bilginleri tarafından geniş bir şekilde açıklanmasıdır. Kuranı Kerim tüm insanlar için indirilmiştir. Onda yer alan bilgiler, yani emirler, yasaklar ve öğütler evrensel olduğu için bütün dünya insanlarının onu anlamaya ihtiyaçları vardır. Fakat Kuran Arapça olduğundan Arapçayı bilmeyenlerin Kuranı okuyup anlayabilmeleri için onun ayetleri çeşitli dillerde açıklanmıştır. Kuranı …

Devamını Oku